Câu hỏi Kết nối OpenVPN bị giới hạn


Chỉ cần cài đặt thành công (sau 2 ngày cố gắng!) Openvpn của tôi hôm nay. Nhưng có vẻ như băng thông bị giới hạn bởi vì khi tôi sử dụng đường hầm ssh tôi có thể đạt tới 300 ++ KB / s mà không gặp vấn đề gì so với việc sử dụng openvpn mà không thể vượt qua tối đa 170KB / s.

Bất kỳ ý tưởng?

Cảm ơn bạn


0
2017-07-17 04:01


gốc
Các câu trả lời:


Bạn đang sử dụng proto udp trên cả hai đầu? proto tcp sẽ chậm hơn.

Xem nếu comp-lzo tạo nên sự khác biệt.


0
2017-07-17 04:34Tôi đang sử dụng proto tcp. Tôi thấy comp-lzo trên cấu hình khách hàng của tôi nên tôi loại bỏ nó? - June
Để lại comp-lzo và sử dụng udp thay thế. Với proto tcp, bạn đang làm một điều xấu được gọi là "tcp trong tcp" có thể làm tổn thương hiệu suất. - LawrenceC
sites.inka.de/~W1011/devel/tcp-tcp.html - LawrenceC