Câu hỏi Tốc độ tải xuống của Yum quá chậm


Tốc độ tải xuống của tôi chỉ ở mức trung bình dưới 5KBps và nhỏ hơn 1KBps nhưng tốc độ tải xuống bình thường của tôi là 140KBps. Tôi đã cố gắng cài đặt yum-fastmirrors nhưng không giúp đỡ. bất kỳ đề xuất?


0
2017-07-12 10:39


gốc
Các câu trả lời:


Yum Tải về giải pháp vấn đề tốc độ: Nó phụ thuộc vào các gương mà bạn tải xuống. Chúng có thể chậm hoặc nhanh. Bạn có thể thử "yum install yum-plugin-fastestmirror.noarch" và xem liệu nó có cung cấp cho bạn tốc độ cao hơn không.


0
2017-07-12 11:22như tôi đã nói tôi đã làm điều đó nhưng không có sự khác biệt - Farzam
Sau khi cài đặt hoàn tất (yum-plugin-fastmirror) hoặc (yum-fastmirror), bạn phải chỉnh sửa tập tin /etc/yum.conf và thêm dòng sau vào tệp: plugins = 1 - Shailesh