Câu hỏi không thể khởi động osx từ usb


Tôi cố gắng để khởi động osx từ usb đã được thực hiện như là đĩa khởi động do hệ thống tập tin mini mac của tôi choas. Tôi nhấn nút 'c' / 'tùy chọn' sau khi chạy mac, nhưng cả hai trường hợp không kích hoạt menu cho phép tôi chọn khởi động từ usb.

Sau khi đèn trên usb nhấp nháy 100 ~ 200 lần, đèn sẽ dừng lại. Sau đó, nó tiếp tục nhập thủ tục phục hồi hệ thống tập tin sau đó thất bại và tự động tắt máy.

Có ai gặp vấn đề tương tự không? Tôi không chắc chắn nếu usb có vấn đề hoặc vấn đề mac của tôi?


0
2018-05-30 08:08


gốc
Các câu trả lời:


Có thể do định dạng sai của USB - nó được tạo ra như thế nào?

Dù sao, khi bạn khởi động máy Mac giữ phím Tùy chọn, menu khối lượng khởi động xuất hiện trên màn hình - điều này cho thấy tất cả khối lượng có thể khởi động trên màn hình, làm cho nó khởi động đơn giản từ bất kỳ ổ đĩa nào trong máy Mac của bạn.


0
2018-05-31 10:38