Câu hỏi Đăng ký chính xác cho offset 0x54 trên chipset ICH4M để ép tốc độ ghi nhanh trên slave chính


Tôi đã đọc điều này: http://forum.notebookreview.com/threads/hp-2510p-owners-lounge.352887/page-28#post5519419

Tôi đang tìm kiếm như vậy nhưng tôi có ICH4M không ICH8M.

Có 1011 theo mặc định.

Điều này đang hạn chế ổ SSD của tôi tới 99 MB / s và chỉ ghi 24 MB / s.


0
2017-08-17 11:27


gốc


Bạn có thể xác nhận rằng bạn đang phát hiện sai cáp 40 chân không? - David Schwartz
Vâng. Nó hiển thị thông báo như vậy khi khởi động Linux. - Spacedust
Ngoài ra hãy xem tốc độ đọc của tôi. Tôi cần phải buộc các ổ đĩa để làm việc trong chế độ UDMA6 trong hdparm. Đây là ổ A-Data S396 30 GB trong SATA đến PATA caddy. - Spacedust


Các câu trả lời: