Câu hỏi đầu vào từ các phím được nhấn khi ở trên màn hình / màn hình chính goto / được lưu ở bộ đệm nào?


làm thế nào để nắm bắt các văn bản đầu vào từ bàn phím khi không có trong bất kỳ chế độ văn bản như trong notepad hoặc từ i.e chỉ trên máy tính để bàn nhàn rỗi và chúng tôi ngẫu nhiên nhấn nút bàn phím?


0
2018-06-27 22:57


gốc


Vì vậy, bạn muốn có một keylogger? - Cam Jackson
loại keylogger .. nhưng keylogger có lưu trữ mọi khóa được nhấn ngay cả khi trên máy tính để bàn không? - Jinesh Patel
Vâng, nó sẽ phụ thuộc vào phần mềm chính xác, nhưng khi tôi hiểu nó, toàn bộ mục đích của một keylogger là ghi lại mọi phím bấm duy nhất xảy ra trong khi nó chạy, không có vấn đề gì khác là hoặc không chạy. - Cam Jackson


Các câu trả lời:


Trong lập trình của nó được gọi là một "móc bàn phím" (xem ở đây để biết thêm thông tin. Nó có thể được thực hiện theo một số cách, trong một số ngôn ngữ, nhưng đó là những gì bạn nói về.


0
2017-07-25 15:13