Câu hỏi Windows 7 thay đổi nút (CMD MAC)


Tôi có Windows 7 và Macintosh và tôi sử dụng Bàn phím Macintosh.
Nhưng, trên bàn phím Mac có "CMD" mà tôi muốn sử dụng như "CTRL" trên Windows 7, làm thế nào tôi có thể làm điều đó?


0
2018-06-18 12:57


gốc


Tôi muốn điều này cho Linux. - rightfold


Các câu trả lời:


Đối với WIndows, bạn có thể sử dụng một chương trình như Con lừahoặc bằng cách thực hiện đăng nhập khá cơ bản.


0
2018-06-18 13:56