Câu hỏi Cách xem tệp bdmv hoặc m2ts trên Ubuntu


Tôi có một bộ phim có một tập tin *. M2ts. Làm thế nào tôi có thể xem nó trong ubuntu?

Cảm ơn bạn.


0
2018-04-24 18:20


gốc


Bạn đã thử VLC chưa? tôi tin nó Nên chơi các tệp như vậy. - boehj


Các câu trả lời:


Thử VLC cho Ubuntu đây


0
2018-04-24 18:32

Có nhiều người xem cho loại tệp đó.

m2ts là Luồng truyền tải MPEG2 - về cơ bản là định dạng luồng giống như truyền hình kỹ thuật số.

Trình phát đơn giản nhất là mplayer nhưng AFAIK hầu hết người chơi sẽ chơi nó một cách vui vẻ.


0
2018-04-24 18:33