Câu hỏi windows explorers treo cứng khi thay đổi người dùng trên Vista home premium


Tôi đã tạo một người dùng mới với quyền quản trị trên Vista i86 Home premium SP2.

Và khi chuyển sang tài khoản của người dùng đó, không thể khởi chạy Exploere! Nó nói rằng Explorerer đã dừng lại, khởi động lại?

Và cứ thế.

Đã thử cùng với tài khoản Khách: cùng một kết quả ...

Bất kỳ đầu mối?


0
2017-12-30 12:29


gốc
Các câu trả lời:


Dự đoán ban đầu của tôi sẽ là một phần mở rộng trình bao lỗi, bạn có cài đặt tiện ích mở rộng hoặc trình chỉnh sửa của bên thứ ba không?

Nếu bạn có một màn hình nền trống, hãy sử dụng Ctrl + Alt + Del và lấy một thể hiện của taskmanager, sau đó khởi động trình duyệt của bạn (Menu: File-> New task)

Tải về ShellExView và / hoặc Autoruns (Các tab Logon và Explorer) và vô hiệu hóa các mục không phải của Microsoft mà bạn không nhận ra hoặc không cần.

Nếu đây là lỗi của Microsoft, hy vọng gửi vào báo cáo lỗi sẽ giải quyết nó tại một số điểm trong tương lai.


0
2017-12-31 02:18