Câu hỏi máy chủ web nằm trong ubuntu 10.04


làm thế nào để thiết lập một máy chủ web trong một webbrowser được sử dụng trong ubuntu 10.04 để chuyển tệp từ máy tính sang tfr 2400 nhận


0
2017-08-07 06:31


gốc
Các câu trả lời:


TRF 2400 có các máy chủ web và ftp riêng. Để kích hoạt máy chủ web, bạn có thể chọn Cài đặt -> Cài đặt mạng -> Máy chủ web -> Bật.

Một khi điều này đã được thiết lập, bạn nhập địa chỉ IP của TFR 2400 vào thanh địa chỉ của trình duyệt web, và bạn có thể chuyển các tập tin của bạn đến và từ người nhận.

Nếu bạn muốn truy cập người nhận từ bên ngoài mạng LAN của mình, bạn sẽ cần thiết lập các quy tắc chuyển tiếp cổng trên bộ định tuyến của mình.

Nó được giải thích trong sách hướng dẫn. Nếu bạn không có một bản sao, nó có thể được tải xuống từ đây.


0
2017-08-07 07:51