Câu hỏi Kiểm tra khả năng tương thích Microsoft Powerpoint 2007 trên máy Mac


Tôi đã tạo một trang chiếu bằng MS Powerpoint, nhưng trang trình chiếu sẽ phát trên máy Mac và tôi không có máy Mac. Có cách nào để kiểm tra xem các slide của Powerpoint của tôi có tương thích trên máy Mac không?


0
2018-06-20 20:51


gốc
Các câu trả lời:


Khả năng tương thích không phải là 100% giữa PowerPoint 2007 và PowerPoint 2008 (dành cho Mac)

Để chắc chắn bố cục của bạn vẫn nguyên vẹn, tôi khuyên bạn nên xuất các trang trình bày dưới dạng PDF và sử dụng tính năng trình chiếu để phát chúng trên Mac (bạn không thể có hoạt ảnh hoặc hiệu ứng theo cách đó)


0
2018-06-20 22:20quên đề cập đến, tôi đã cố lưu tệp pptx dưới dạng tệp .pdf, nhưng powerpoint báo cáo một thông báo lỗi và có thể xuất trang trình bày dưới dạng tệp pdf. - Paul