Câu hỏi Z270X Ultra Gaming có khe cắm dimm?


Hình ảnh:

enter image description here

Vì vậy, tôi không biết những khe để đặt gậy ram của tôi? (2x8gb) Hãy giúp tôi.

BTW hình ảnh là trên một bit bo mạch chủ khác bố trí là như nhau!


-1
2018-01-11 03:03


gốc


Hướng dẫn sử dụng nói gì? - Journeyman Geek♦


Các câu trả lời:


Fine Manual cho biết sử dụng các khe DDR4_4 và DDR4_2 HOẶC DDR4_2 và DDR4_1 - bo mạch chủ sẽ tự động nhận loại ram và xử lý bit cần thiết.

Bạn có thể tìm thấy điều này trong TFM trên trang 11

enter image description here


0
2018-01-11 03:27