Câu hỏi Làm thế nào tôi có thể làm cho USB được công nhận trong Windows 10 hoạt động trên VirtualBox?


Tôi hiện đang sử dụng Linux Mint 18. Tôi đã cài đặt VirtualBox trên Linux của mình và tôi đang chạy Windows 10 trên VirtualBox. (nó hoạt động đúng)

Khi tôi cài đặt thiết bị USB trên máy tính để bàn, tôi muốn nó được nhận diện trong Windows 10 chạy trên VirtualBox.

Làm thế nào tôi có thể làm điều đó?


-1
2017-12-20 14:32


gốc
Các câu trả lời:


Đi tới hệ điều hành trong hộp ảo. Mở bảng điều khiển. trong menu trên cùng, bạn sẽ thấy các thiết bị, vào usb -> và nhấp vào usb bạn đã kết nối.


0
2017-12-20 15:29