Câu hỏi Làm thế nào tôi có thể chọn nơi thông báo chrome bật lên?


Tôi đang chạy Chrome trên Windows 8.1 Khi tôi nhận được thông báo mới, họ bật lên ở đâu đó ở giữa màn hình, thay vì ở góc dưới cùng. Điều này thực sự gây phiền nhiễu, vì tôi không thể xóa chúng mà không cần nhấp vào chúng (và thực hiện bất kỳ hành động nào tạo ra từ nhấp chuột đó) và tôi không thể di chuyển chúng. Tôi phải đợi cho đến khi chúng biến mất.

Trước đây các thông báo sẽ bật lên ở góc dưới cùng bên phải sẽ biến mất, nhưng điều đó dường như không thay đổi.

Tôi không thấy bất kỳ cài đặt nào kiểm soát nơi thông báo bật lên. Có cách nào để kiểm soát điều này không?


5
2017-09-08 11:05


gốc
Các câu trả lời: