Câu hỏi Ubuntu 12.04 NoMachine Client-Side Giải quyết


Tôi đã sử dụng OpenNX trên máy Mac để kết nối với máy chủ NoMachine 3.5 trên Ubuntu và tôi có thể bắt đầu phiên GNOME mới bằng cách sử dụng khu vực màn hình có sẵn.

Tuy nhiên, hành vi này đã thay đổi gần đây (với bản cập nhật, tôi nghĩ). Bây giờ bất cứ khi nào tôi kết nối phiên NX là buộc phải độ phân giải 1920x1200 bản địa của màn hình gắn liền với máy chủ, chứ không phải là khu vực màn hình máy khách. Tôi đã thử cài đặt độ phân giải 800x600 bằng OpenNX theo cách thủ công nhưng điều này cũng đã bị buộc phải 1920x1200. Trong cả hai trường hợp, OpenNX hiển thị nhanh một cửa sổ có kích thước mong muốn, trước khi thay đổi kích thước để chiếm toàn bộ màn hình Mac của tôi với phiên bản GNOME 1920x1200 thậm chí còn lớn hơn bên dưới.

Tôi đã thử lặp lại bài kiểm tra này bằng ứng dụng NoMachine trên máy tính Windows 7 và tôi nhận được kết quả tương tự.

Có ai gặp phải sự cố này không? Tôi tìm thấy một vài cách giải quyết, nhưng không có gì để cho biết lý do tại sao phiên NX của tôi thổi lên đến 1920x1200 ở nơi đầu tiên.

Cách giải quyết 1

Một lần trong phiên NX, tôi có thể nhấn Ctrl-Alt-R một hoặc hai lần (tùy thuộc vào chế độ nào được bắt đầu trong phiên) để chuyển sang chế độ tự động thay đổi kích cỡ và bắt phiên NX trở lại kích thước của cửa sổ ứng dụng khách .

Giải pháp 2

Tôi có thể thay đổi độ phân giải màn hình từ bên trong System Preferences của Ubuntu trong phiên NX. Nhưng sau đó nếu tôi đăng xuất và đăng nhập lại, tôi gặp lỗi khi GNOME cố gắng áp dụng lại cài đặt màn hình.

Thiết lập

 • Ubuntu 12.04 64 bit (Máy chủ NoMachine)
  nxserver-3.5.0-11
  nxclient-3.5.0-11
  nxnode-3.5.0-11

 • Mac OSX 10.8.5 (Máy khách NoMachine)
  OpenNX-0.16.0.725

 • Windows 7 Enterprise (Máy khách NoMachine)
  nxclient-3.5.0-9


5
2017-10-20 04:48


gốc
Các câu trả lời: