Câu hỏi Chỉnh sửa tất cả các phiên bản của một chuỗi trong Notepad ++


Tôi có một số trường hợp của một biến hoặc một cụm từ, và tôi muốn đổi tên nó. Làm thế nào để chỉnh sửa tất cả chúng cùng một lúc trong Notepad ++?


4
2017-07-19 21:50


gốc
Các câu trả lời:


CTRL + H để đến hộp thoại Thay thế (hoặc Tìm kiếm ==> Thay thế qua menu).

Nhập chuỗi để tìm và nhập chuỗi để thay thế bằng và sau đó nhấn nút 'thay thế tất cả' ở bên phải.


9
2017-07-19 22:03là không có cách nào notepad tự động biết được những cái tên khác để đổi tên? Tôi chỉ muốn đổi tên một biến bên trong một hàm nhưng bên ngoài nó có rất nhiều vars khác có cùng tên. Tôi đang tìm một cái gì đó giống như chức năng ctrl-r trong netbeans. - Cold_Class


Bạn cũng có thể sử dụng tính năng Mutli-Editing của Notepad ++ để thực hiện nội tuyến này.

https://notepad-plus-plus.org/features/multi-editing.html


4
2018-05-31 21:25