Câu hỏi Bản phân phối Linux cho Máy chủ NAS cho Trang chủ


Tôi tự hỏi là có máy chủ chuyên dụng cho định tuyến như (ipcop, pfsnese) và cũng cho điện thoại như (elastix, asteriskNow) và các dự án tương tự khác, Có tồn tại một cái gì đó cho nhà làm NAS server. Tôi muốn sử dụng một số phần cứng cũ để làm cho máy chủ gia đình của tôi để giữ video, hình ảnh và phương tiện truyền thông khác. Có bất kỳ thỏ trong mũ cho rằng hoặc Ill phải đi từ bắt đầu thu thập tất cả các xung với nhau để làm cho máy chủ NAS.


4
2018-01-20 23:32


gốc
Các câu trả lời:


OpenFiler và FreeNAS là hai mà mùa xuân đến tâm trí.

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về việc đưa ra quyết định, những câu hỏi này có thể giúp.


7
2018-01-20 23:36

http://www.openfiler.com/community hoặc dựa trên FreeBSD http://freenas.org/FreeNAS


5
2018-01-20 23:36

Bạn cũng có thể sử dụng hộp Ubuntu cho NAS: http://tjworld.net/wiki/Linux/Ubuntu/HardyRAID5EncryptedLVM


1
2018-01-25 19:53