Câu hỏi Phiên bản nào của java (nếu có) đi kèm với cài đặt mặc định của Windows 7?


Phiên bản nào của java (nếu có) đi kèm với cài đặt mặc định của Windows 7? Java có được cài đặt mặc định trong windows 7 không?


4
2017-08-06 01:24


gốc
Các câu trả lời:


Java không đi kèm với Windows. Một số nhà cung cấp PC bao gồm Java được cài đặt sẵn (tức là Dell). Nó phụ thuộc vào nhà cung cấp.


10
2017-08-06 01:25+1 - điều này đúng hơn chính xác của tôi. Tôi thay đổi từ ngữ của mình để phản ánh những gì tôi đã suy nghĩ khi tôi lần đầu tiên trả lời. - duffymo


Java không được đưa vào Windows từ vụ kiện.


3
2017-08-06 01:25Để tham khảo, điều này đề cập đến Vụ kiện năm 2001 giữa Sun và Microsoft. - Steven Vascellaro