Câu hỏi Làm thế nào tôi có thể cài đặt mô-đun DBI của Perl trên Ubuntu?


Trong khi tôi đang cố gắng để cài đặt mô-đun perl-DBI tôi nhận được loại lỗi

Quyền bị từ chối tại /usr/local/share/perl/5.8.8/CPAN/HandleConfig.pm dòng 554

4
2017-11-10 10:01


gốc
Các câu trả lời:


sudo aptitude install libdbi-perl

9
2017-11-10 12:33

cố gắng làm điều đó từ nguồn gốc tài khoản


4
2017-11-10 10:09Ubuntu mạnh mẽ không khuyến khích đăng nhập bằng root và hy vọng bạn sử dụng sudo thay thế. - Paul Tomblin