Câu hỏi Là MySQL được cài đặt theo mặc định với OS X Leopard 10.5 hoặc 10.6


Nếu vậy, tôi có thể tìm cài đặt ở đâu?


4
2017-09-07 17:11


gốc
Các câu trả lời:


không, không phải chỉ có trên phiên bản máy chủ:

http://developer.apple.com/internet/opensource/osdb.html


8
2017-09-07 17:15

Nó không được cài đặt theo mặc định trong Mac OS X 10.5. Bạn có thể cài đặt nó qua trình quản lý gói như MacPorts hoặc từ gói trên Trang web MySQL.


5
2017-09-07 17:15

Tôi không tin được. Điều dễ nhất cần làm là tải xuống từ đây (mysql.com) Tôi cài đặt cả nó và mục khởi động được bao gồm trong gói.


0
2017-09-07 17:17

Nó không được cài đặt trong 10.6.


0
2017-09-07 17:22

Nếu bạn theo dõi những hướng dẫn này, bạn có thể cài đặt MySQL bằng tay trên Snow Leopard. (Có các phiên bản hướng dẫn cho Leopard có thể truy cập trên trang web). Nó cũng chứa hướng dẫn đăng ký MySQL với launchd, cho phép bạn chỉ cần quên nó (nó sẽ chạy nếu máy tính của bạn đang chạy), và cũng tắt nó đi khi bạn cần làm như vậy.


0
2017-09-07 17:26

Lưu ý: khi sử dụng Time Machine, bạn có thể quan tâm đến việc loại trừ các tệp nhật ký, theo mặc định sẽ bị ẩn trong thư mục mà ngay cả tài khoản quản trị viên cũng không thể truy cập:

ls -la /usr/local/mysql-5.0.51a-osx10.5-x86
[..]
drwxr-x --- 4 _mysql bánh xe 136 Jul 10 23:06 dữ liệu
[..]

Hoặc, thay đổi các thiết lập MySQL để di chuyển các bản ghi vào một thư mục tạm thời nào đó.

(Để xóa các tệp nhật ký MySQL hiện có khỏi đĩa sao lưu, bạn cần phải chạy Time Machine dưới dạng root.)


0
2017-09-08 19:56