Câu hỏi Định dạng Excel từ dd / mm / yyyy sang dd / mm-yyyy


Tôi đang cố gắng chuyển đổi một ngày từ một định dạng với các dấu gạch chéo thành một dấu gạch ngang. tuy nhiên khi tôi thử:

=SUBSTITUTE(B3,"/","-")

Nó chuyển đổi ngày tháng của tôi thành một số nguyên ngày tháng. Tôi đã thử định dạng nó và nó không hoạt động trên biểu thức. Có ai biết cách để làm điều này không? Tốt nhất là một trong đó không liên quan đến việc phải sử dụng VBA?


4
2017-07-05 21:53


gốc


B3 có chứa giá trị ngày hoặc văn bản thực không? Nếu công thức của bạn dẫn đến một số, thì bạn có thể định dạng kết quả dưới dạng một ngày. - teylyn


Các câu trả lời:


Đơn giản

=B3

và định dạng ô bằng Custom định dạng mm-dd-yyyy (viết định dạng này trong type hộp thoại của hộp thoại định dạng tùy chỉnh).


12
2017-07-05 22:10Cảm ơn, tôi đã có cảm giác rằng tôi đã thiếu một cái gì đó thực sự rõ ràng. - Beninja2