Câu hỏi làm thế nào để tôi gõ từ `/ foo` sang`:% s / foo / bar` một cách hiệu quả


Trong vim, Tôi đã nhập /foo  Đi vào và tìm thấy một số trận đấu.

Bây giờ tôi muốn thay thế tất cả các trường hợp foo với bar (I E. :%s/foo/bar).

Điều này có thể được thực hiện mà không cần gõ lại foo? (ví dụ: vào dòng lệnh sau :)


4
2018-05-31 10:07


gốc
Các câu trả lời:


Có, bạn có thể làm điều đó với :%s//bar.

Giải thích: trong lệnh thay thế khi mẫu tìm kiếm trống, Vim sử dụng mẫu tìm kiếm cuối cùng.

Ngoài ra, bạn có thể dán mẫu tìm kiếm cuối cùng, được lưu trữ trong thanh ghi đặc biệt. Bạn có thể nhanh chóng chèn nội dung của nó bằng cách gõ Ctrl-R+/ trong chế độ chèn hoặc lệnh.

Vì vậy, hãy nhập chế độ lệnh, nhập %s/, sau đó Ctrl-R+/ để dán mẫu cuối cùng và sau đó là mẫu còn lại /bar.


12
2018-05-31 11:07