Câu hỏi Tự động zFS zpool trong Ubuntu 12.04


Vì vậy, tôi đã nói rằng ZFS cho Linux có khả năng tự động gắn kết một zpool về khởi động hệ thống trong Ubuntu 12.04, nhưng nó không làm việc cho tôi và tôi không thể tìm thấy bất kỳ tài liệu hướng dẫn về cách làm cho nó hoạt động.

Tôi có 5 đĩa raidz zpool được gắn tại / zstorage. Hiện tại, khi máy chủ của tôi bắt đầu, tôi phải nhập sudo zfs mount zstorage để làm cho nó có thể truy cập được, đó là một chút vấn đề khi tôi có một số chương trình tự khởi động và tìm các thư mục trong đó.

Trong trường hợp trên, SabNZBD +, nếu nó không tìm thấy các thư mục cần nó sẽ trở lại mặc định. Điều này đặc biệt là một vấn đề như thư mục mặc định là trong một SSD nhỏ mà có nghĩa là cho không có gì nhưng là một khối lượng khởi động.


4
2017-08-07 06:04


gốc
Các câu trả lời:


Nếu bạn đang sử dụng zfs-fuse, chỉ cần chạy tập lệnh init zfs-fuse khi khởi động nên thực hiện. Tôi có một số máy tính với zpools trên đĩa bên ngoài và tất cả chúng được gắn tự động khi khởi động với zfs-fuse.

Đặc biệt, init script chứa dòng

zfs mount -a

gắn kết tất cả các hệ thống tệp zfs có sẵn. Bạn có thể thêm dòng này vào bất kỳ tập lệnh init zfs nào bạn có hoặc đặt dòng này vào tập lệnh init cục bộ.


5
2017-08-07 16:14Tôi đang sử dụng 'ZFS trên Linux': zfsonlinux.org - dougoftheabaci
Bạn đã thử chạy chưa zfs mount -a khi khởi động? - Lars Kotthoff
Tôi tưởng tượng rằng sẽ làm việc nhưng làm thế nào để tôi tự động hóa nó? Xin lỗi, tôi nên làm rõ, đây là trải nghiệm thực sự đầu tiên của tôi với Ubuntu và tôi có thể vừa mới chìm vào sâu ở cuối. - dougoftheabaci
Cách dễ nhất có lẽ là thêm lệnh vào /etc/rc.local. Cũng thấy en.kioskea.net/faq/… - Lars Kotthoff
Cuối cùng cũng có cơ hội để thử. Hoạt động tuyệt vời. Cảm ơn! - dougoftheabaci


Nếu bạn đi đến / etc / default / zfs đó là nơi bạn sẽ đặt cờ để bình thường gắn kết khối ZFS khi khởi động nhưng không còn nữa. Như nó nói trong tập tin cấu hình đã đề cập ở trên, những gì bạn có thể thử là cài đặt zfs-mountall với apt-get:

sudo apt-get install zfs-mountall

Điều này sẽ làm việc, miễn là bạn đã cài đặt ZFS gốc và không phải là zfs-fuse. Thông tin thêm được cung cấp tại đây: http://zfsonlinux.org/faq.html


4
2017-08-12 19:30Đọc danh sách các gói ... Hoàn thành Xây dựng cây phụ thuộc Đọc thông tin trạng thái ... Xong Lưu ý, chọn 'mountall' thay vì 'mount-zall-mountall' đã là phiên bản mới nhất. 0 đã nâng cấp, 0 mới được cài đặt, 0 để xóa và 0 chưa được nâng cấp. - dougoftheabaci
Bất kỳ tiến bộ về điều này cho bạn? Tôi đã cài đặt Ubuntu 11.10 thay vì (không thích 12.04) và những gì tôi đã làm là cài đặt zfs, tạo mountpoint, thay đổi quyền trên mountpoint 777, nhập zpool của tôi, kiểm tra xem nó có được gắn đúng với sudo zfs mount -a hay không , khởi động lại và chạy sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade. Các gói mountall sau đó đã được cập nhật với zfs và zpool của tôi bây giờ gắn kết khi khởi động. Tôi không biết tại sao nó không hiệu quả với bạn, nhưng quá trình trên đã hiệu quả với tôi. - Henric
Nó có thể là một vấn đề 12.04. Lợi ích của việc sử dụng 11.10 so với 12.04 là gì? Tôi có thể cài đặt lại 11.10 thay vì 12.04 (dường như mọi thứ hỗ trợ nó tốt hơn một chút ngay bây giờ) nhưng đó là một chút toàn bộ việc cần làm vì tôi cần mượn màn hình từ công việc. - dougoftheabaci
Có một vài lý do tại sao tôi đã chọn để cài đặt 11,10 nhưng chính là tôi chỉ đơn giản là không thể có được sự thống nhất-2d để làm việc mà tôi cần cho VNC (unity 3d không cập nhật trên VNC). Kể từ khi máy của tôi là không đầu nó là một cái gì đó tôi thực sự cần. Tôi cũng tìm thấy 11,10 để được nhanh hơn rất nhiều cho những gì tôi sử dụng nó cho (máy chủ iTunes trong Windows XP VirtualBox, máy chủ tập tin, máy chủ web, vv). Tôi không thể chỉ ra bất kỳ lợi ích cụ thể vì đây chỉ là những gì tôi có kinh nghiệm. Tôi nghĩ rằng hỗ trợ tốt hơn cho 11,10 để có thể là một lý do để thay đổi. - Henric


Đối với tôi trên Ubuntu 14.04 LTS, tôi đã phải thiết lập như sau

Để tự động nhập zpools, hãy thay đổi giá trị từ 1 đến 0:

Tập tin:  /etc/init/zpool-import.conf

modprobe zfs zfs_autoimport_disable=0

Để tự động gắn kết các zfs gắn kết, thêm dòng sau:

Tập tin:  /etc/rc.local

zfs mount -a

Khởi động lại, và zpool ZFS gắn kết được gắn tự động.


3
2017-12-17 12:13