Câu hỏi Dropbox có tích hợp sẵn hệ thống điều khiển phiên bản không?


Tôi muốn biết điều này nếu tôi có các tập tin trên máy tính để bàn của tôi sau đó được đồng bộ hóa với Dropbox.

Tôi vô tình xóa tất cả các tập tin từ thư mục máy tính để bàn của tôi (được đồng bộ hóa với Dropbox) bây giờ các tập tin của tôi từ Dropbox cũng sẽ bị xóa không? Hoặc Dropbox vẫn có các tập tin cũ?


4
2018-06-24 02:54


gốc
Các câu trả lời:


Sắp xếp - dropbox sẽ giữ sao lưu tối đa 30 ngày trên tài khoản miễn phí - bạn có thể khôi phục từ hộp kéo thả trang web. Các phiên bản 'trả tiền' có rollback không giới hạn.

bạn cũng có thể thử bộ nhớ đệm


12
2018-06-24 02:58Dropbox thực sự giữ các phiên bản trước đó trong 30 ngày trên các tài khoản miễn phí. - paradroid
"Rollback không giới hạn" thực sự là một tính năng bổ sung được gọi là Pack-Rat hoặc Tua lại (tên thay đổi tùy thuộc vào loại tài khoản: Pro hoặc Team). - Chris Johnsen