Câu hỏi Trình chỉnh sửa tệp psd phần mềm miễn phí [đã đóng]


Tìm kiếm một công cụ phần mềm miễn phí của Windows để chỉnh sửa các tệp psd (Photoshop). Nên có thể mở và lưu các tệp psd.


4
2018-03-29 06:47


gốc
Các câu trả lời:


Bỏ tay xuống, Dây câu cá.


7
2018-03-29 06:52

Nếu bạn dùng Paint.NET sau đó có một cục sạc có sẵn cho phép xử lý các tệp PSD (với giới hạn).

enter image description here


5
2018-03-29 06:59