Câu hỏi Làm thế nào để kiểm tra nếu một tập tin bitmap có một nền trong suốt?


Tôi tạo ra một bitmap với nền trong suốt nhưng trong Windows Picture Viewer tôi thấy nền trắng và thậm chí nếu tôi mở lại nó trong Photoshop CS3. làm cách nào để đảm bảo màu trắng trong bitmap thực sự trong suốt hoặc xem có chứa màu trong suốt không?


4
2017-08-26 12:40


gốc
Các câu trả lời:


Các bitmap (tức là các tệp có phần mở rộng .BMP) không hỗ trợ tính minh bạch nguyên bản: bạn cần phải lưu dưới dạng định dạng khác như PNG. Một định dạng khác hỗ trợ độ trong suốt là GIF nhưng nó chỉ phù hợp với hình ảnh đơn giản với vài màu. Định dạng tốt nhất phụ thuộc vào hình ảnh và nơi nó sẽ được sử dụng.

Nếu nền trong suốt thì trong Photoshop và hầu hết các trình chỉnh sửa hình ảnh khác, bạn thường sẽ thấy một nền rô được tạo thành từ các ô vuông nhỏ màu trắng và xám. Nhưng Windows Picture Viewer chính nó là không tốt để kiểm tra tính minh bạch - nó cho thấy các khu vực trong suốt như là màu trắng.


10
2017-08-26 12:41

BMP hỗ trợ minh bạch. Bitmap phải được thiết lập để lập chỉ mục 256 màu, và pixel tại (0,0) là cho màu mà bạn muốn trong suốt.


1
2018-01-19 07:14Không, họ thực sự không. Một số công cụ lấy màu pixel ở (0, 0) để được xem là minh bạch, nhưng không có gì trong thông số BMP cho phép độ trong suốt. - Ignacio Vazquez-Abrams
@ IgnacioVazquez-Abrams Bmp định dạng hỗ trợ minh bạch. en.wikipedia.org/wiki/BMP_file_format - this


Nếu bạn có Office, hãy bắt đầu bản trình bày mới bằng cách sử dụng một cái gì đó khác với mẫu trống mặc định, sau đó chèn ảnh của bạn (trên tab Chèn trong 2007/2010 hoặc Chèn | Ảnh | Từ Tệp trong các phiên bản trước đó). Nếu bạn có thể nhìn thấy thông qua các bit trong suốt (được cho là) ​​của bức ảnh của bạn để nền phía sau nó, sau đó hình ảnh không có tính minh bạch. Nếu không, không.

Điều này giả định rằng hình ảnh ở định dạng mà PPT có thể chèn (BMP, GIF, PNG, JPG, v.v.).


1
2018-01-21 18:31

Chuyển đổi hình ảnh sang PNG để hỗ trợ tính minh bạch. Nếu photoshop cs3 không hiển thị nền rô không minh bạch. Định dạng đầu ra hoặc đã lưu quyết định xem bạn có thấy tính minh bạch hay không.


0
2017-09-07 17:58