Câu hỏi Làm thế nào để gắn kết một ảnh ISO trên Linux?


Tôi cần gắn một ảnh ISO trên Linux. Trên Windows, tôi sử dụng Daemon Tools, nhưng cách thực hiện trên Red Hat Enterprise Linux 5.4 như thế nào?


4
2018-03-13 17:59


gốc
Các câu trả lời:


mount -t iso9660 -o loop FILE.ISO /place_to_mount

12
2018-03-13 18:00Và bạn phải là người chủ.
Chính xác. @Neuquino: Đánh dấu câu trả lời của tur1ng như được chấp nhận khi bạn xác minh nó hoạt động. - Alex
@dave nếu bạn gắn nó vào một thư mục người dùng của bạn có quyền truy cập vào, bạn không cần phải root ví dụ "mkdir cdimage; mount -t iso9660 -o loop FILE.ISO cdimage" sẽ hoạt động mà không cần phải là root. - Justin Smith