Câu hỏi Làm thế nào để liên kết tệp XML với tệp XSD trong Eclipse để tự động hoàn thành?


Có ai biết plug-in nào tôi cần với Eclipse để liên kết một tệp XML với lược đồ XSD để tự động hoàn thành được kích hoạt không? Và cũng cần thực hiện các bước nào?


4
2018-01-19 23:46


gốc
Các câu trả lời:


Bạn không cần bất kỳ trình cắm nào. Eclipse tự động cung cấp rằng thuộc tính xsi: noNamespaceSchemaLocation sau được định nghĩa.

nếu bạn muốn nó hoàn thành bên trong một thẻ, bạn cần phải kiểm soát không gian


2
2018-01-20 15:04