Câu hỏi Mô phỏng Chromecast trên máy tính để bàn Windows


Tôi biết các thiết lập cho phép Windows Media Player trở thành một bộ thu DLNA và khả năng bật UPnP trên Kodi (thiết lập hiện tại của tôi).

Những gì tôi muốn làm là có hỗ trợ gốc mà Android cung cấp khi truyền tới (từ bên trong ứng dụng, ví dụ: YouTube) tới một thứ như Chromecast hoặc TV hỗ trợ truyền.

Có cách nào để đạt được điều này không?


4
2017-07-24 19:39


gốc
Các câu trả lời:


Google Cast là một công nghệ độc quyền, giống như Apple AirPlay.

May mắn thay, có AirServer. Nó tuyên bố để phục vụ như là một điểm cuối cho:

  • Miracast
  • Apple AirPlay, bao gồm hỗ trợ FullHD
  • Google Cast

Nó không phải là miễn phí mặc dù. Tại thời điểm viết câu trả lời này, giấy phép người dùng cuối thông thường là 13,99 € (chưa bao gồm VAT).

(Miracast yêu cầu bộ điều hợp WiFi tương thích với trình điều khiển tương thích [NDIS 6.4+].)

Tôi đã không sử dụng phần mềm, vì vậy tôi không thể nói nếu nó hoạt động tốt.


0
2017-08-11 06:22