Câu hỏi Máy khách Windows có thể được sử dụng như một máy chủ VPN không?


Các hệ điều hành máy khách Windows (XP, Vista, Windows 7) có thể kết nối với máy chủ VPN từ xa. Các hệ điều hành máy khách Windows có thể được sử dụng như một máy chủ VPN không?


3
2017-08-31 14:40


gốc
Các câu trả lời:


Thật vậy bạn có thể.

Có nhiều blog khác nhau cho XP, Vista và Windows 7 với hướng dẫn đầy đủ về cách thiết lập. Chức năng đã được tích hợp sẵn trong Windows, nó chỉ biết nơi để tìm và bật nó lên.

Mỗi liên kết hiển thị các hướng dẫn khác nhau cho từng hệ điều hành.


5
2017-08-31 14:48

nhưng đương nhiên là ...

Cấu hình Windows XP Professional làm máy chủ VPN


3
2017-08-31 14:44