Câu hỏi Ứng dụng usenet tốt nhất cho Mac OS X? [bản sao]


Có thể trùng lặp:
Trình đọc Usenet miễn phí dành cho Mac OS X 

Chỉ muốn biết ứng dụng usenet nào dành cho Mac là tốt nhất


3
2017-08-16 19:17


gốc
Các câu trả lời:


Tôi đi với Unison.


4
2017-08-16 19:22

Bỏ liên kết nếu bạn đang đọc các nhóm tin tức.

SABnzbd + nếu bạn đang tải xuống tệp.


2
2017-08-16 19:26

Tôi khá thích MacSOUP (Tôi thích nó đủ tốt trong OS9 ngày để mua nó) nhưng những ngày này tôi chỉ sử dụng Emacs với Gnus để đọc tin tức Usenet. Bằng cách đó tôi đã có một trình đọc đa nền tảng và có thể dễ dàng chia sẻ các cấu hình giữa các máy.


0
2017-08-16 21:10