Câu hỏi Chuyển đổi ứng dụng trong một không gian


Có cách nào để thiết lập một ràng buộc quan trọng để nó sẽ chu kỳ ứng dụng với một không gian làm việc duy nhất?

Command + tab sẽ đi qua tất cả các không gian.


3
2017-08-08 12:45


gốc
Các câu trả lời:


Có một cách mặc định ẩn trong

System Preferences->Keyboard->Keyboard Shortcuts->Keyboard & Text Input->Move focus to next active or next window

Nó không hiển thị một danh sách các cửa sổ tho, nó chỉ chuyển sang cửa sổ tiếp theo. Nó cũng đôi khi dường như chuyển sang một ứng dụng không có cửa sổ nên tôi đã cài đặt Witch.

http://manytricks.com/witch/


2
2017-09-30 05:42

Không có cách nào để làm điều này theo mặc định trong OS X nhưng Bố cục tối ưu, một ứng dụng tôi đã phát triển, thực hiện điều này theo mặc định - các cửa sổ được nhóm theo không gian và hoạt động cửa sổ.


4
2017-08-08 21:57Chà, ứng dụng của bạn thật đáng yêu - tôi đã bỏ qua một số bản tóm tắt để làm những điều cơ bản, nhưng giao diện người dùng của bạn thật thanh lịch !!! - The Tentacle