Câu hỏi Ứng dụng khách Citrix ICA (64 bit, Windows 7)


Để truy cập các ứng dụng từ xa, tôi cần cài đặt "ứng dụng khách ICA của Citrix". Điều đó có vẻ đơn giản, cho đến khi bạn phải đối mặt với trang web Tải xuống Citrix:

http://www.citrix.com/English/ss/downloads/index.asp

Tôi cần phiên bản nào?


3
2018-04-17 07:31


gốc


Bạn có muốn truy cập vào máy chủ / trang trại Citrix từ lan hoặc từ wan (internet) hay không. Web-Access cần một số cấu hình khác nhau - Ice
Bạn phải sử dụng CitrixReceiver. máy thu citrix - Necroxico


Các câu trả lời:


Đó sẽ là plug-in trực tuyến Citrix XenApp:

http://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/legacy-client-software/online-plug-in-123.html


3
2018-04-17 09:30Nó đang làm việc bây giờ. - compie