Câu hỏi Màu hộp văn bản mặc định trong Powerpoint 2007


Làm cách nào để tôi thay đổi màu sắc cho một Textbox mới trong PowerPoint 2007? Tôi đang sử dụng một mẫu trình bày theo chủ đề tùy chỉnh mà ai đó đã cho tôi và mỗi khi tôi tạo một hộp văn bản mới, nó là văn bản màu trắng trên nền trắng.


3
2018-06-05 02:35


gốc
Các câu trả lời:


Nếu bạn có một hộp văn bản có màu bạn muốn, hãy nhấp chuột phải vào hộp văn bản và chọn "Đặt làm hình dạng mặc định". Các hình dạng mới sau đó sẽ sử dụng cùng màu. cái đó có giúp ích không?


2
2018-06-05 07:37