Câu hỏi Có đúng là một bộ vi xử lý máy tính chỉ biết cách tính tổng? [đã đóng]


Tôi đã có một giáo viên 2 năm trước, người đã nói với tôi rằng bộ xử lý máy tính chỉ biết cách thêm giá trị. Rằng bạn cần phải nói cho họ biết làm thế nào để trừ, chia, và nhân bằng lập trình.


2
2018-05-24 16:00


gốc


Kết thúc dưới dạng chủ đề vì bạn có thể dễ dàng truy cập thông tin này bằng cách tìm kiếm và điều này không giúp bạn giải quyết mọi vấn đề một cách thiết thực trong ngữ cảnh Siêu người dùng. Như Ignacio cho thấy, không có câu trả lời hợp lệ duy nhất. Tư vấn Wikipedia - CPU và Wikipedia - ALU để hiểu rõ hơn ... - Tom Wijsman


Các câu trả lời:


Bạn có thể tạo ra một CPU chỉ biết cách tổng hợp và sau đó bắt nguồn từ mọi thứ, nhưng các CPU hiện đại sử dụng các hoạt động bổ sung như thay đổi cũng như các bảng cho các hoạt động tốn kém như phân chia để chạy ở tốc độ cao.


5
2018-05-24 16:13