Câu hỏi Tăng tốc độ phát lại video flash trong Firefox


Có thể tăng tốc độ phát lại của video flash trong Firefox không? Lý tưởng nhất, tôi muốn điều chỉnh nó, để tôi có thể chơi các phần quan trọng chậm hơn.


2
2017-11-08 09:51


gốc


Một trong những ưu điểm của video HTML5 là dễ dàng thay đổi tốc độ phát lại. HTML5 Youtube có tùy chọn này được tích hợp sẵn - Casebash


Các câu trả lời:


truy cập enounce.com. họ có phần mềm gọi là MySpeed ​​($ 30). Bạn có thể tăng tốc hoặc làm chậm video flash trong bất kỳ trình duyệt nào. tôi thích nó. Tôi có thể làm chậm nó xuống để ghi chép, hoặc tăng tốc nó thông qua các phần mà tôi không cần ghi chú nhưng vẫn muốn nghe.


1
2018-01-10 21:04

Tôi nghi ngờ điều này là có thể. Một lựa chọn khác là để tải xuống video và phát tệp trên trình phát đa phương tiện như VLC / Media Player Home Classic và thay đổi tốc độ phát lại ở đó.


3
2017-11-08 20:46