Câu hỏi nâng cấp từ xp lên windows 7 [đã đóng]


Tôi có nên nâng cấp từ XP Professional lên Vista Business và sau đó nâng cấp lên Windows 7 Professional không? Hoặc, cố gắng thực hiện điều "di chuyển" này từ XP sang Windows 7?


2
2017-09-10 00:57


gốc
Các câu trả lời:


Chắc chắn sử dụng công cụ di chuyển mà John T đã đề cập. Với nâng cấp bạn nhận được một số "cruft" trái từ các cài đặt trước làm chậm hệ thống xuống. Với 2 nâng cấp, nó gần như chắc chắn rằng bạn kết thúc với một hệ thống cực kỳ chậm.


1
2017-09-10 01:07Yeah, nâng cấp cộng với nâng cấp sẽ bằng một cài đặt rất lộn xộn. Tôi không phải là một fan hâm mộ lớn của nâng cấp ở nơi đầu tiên nhưng tôi nghĩ rằng bạn sẽ phù hợp hơn bằng cách đi thẳng đến 7. Plus nếu bạn phải tải lại hệ thống của bạn thường như tôi, vợ tôi và 2 tuổi có thể khó khăn một máy tính, sau đó bạn có muốn tải 3 hệ điều hành hoặc 2? - Daddy Su


Tiết kiệm thời gian và chỉ sử dụng Công cụ di chuyển trạng thái người dùng từ Microsoft. Video này trên Technet giải thích chi tiết quá trình.


3
2017-09-10 01:04