Câu hỏi Giành được 10 tài khoản đăng nhập không có mật khẩu


Vì vậy, tôi đã nâng cấp máy tính cha mẹ của mình lên Win 10, tuy nhiên, tôi muốn cả hai tài khoản không phải có mật khẩu, và chỉ cần khởi động vào màn hình lựa chọn tài khoản để họ có thể chỉ cần chọn cái nào họ muốn đăng nhập. Khi cố gắng thiết lập điều này, tôi đã gặp một vài vấn đề:

  1. Sử dụng netplwiz nếu tôi kiểm tra "Người dùng phải nhập tên người dùng và mật khẩu để sử dụng máy tính này", Windows sẽ tự động đăng nhập vào một trong các tài khoản không phải là những gì tôi muốn và dường như không làm những gì bạn nghĩ. Không có tài khoản nào có mật khẩu trong cài đặt tài khoản người dùng.

  2. Trong netplwiz, nếu tôi bỏ chọn "Người dùng phải nhập tên người dùng và mật khẩu để sử dụng máy tính này", sau đó hỏi tôi người dùng nào tôi muốn tự động đăng nhập. Xóa tên người dùng khỏi trường nhập này sau đó khiến cửa sổ khởi động và yêu cầu thông tin đăng nhập "Người dùng khác". Tôi không biết tài khoản "Người dùng khác" này xuất phát từ đâu khi không có "Người dùng khác trong Cài đặt tài khoản, hoặc trong sổ đăng ký (trong ProfileList). Điều này gần với những gì tôi muốn nhưng mục" Người dùng khác "gây phiền toái, đặc biệt khi nó yêu cầu đầu vào trước khi vào màn hình nơi có thể chọn các tài khoản "thực".

Hiển thị tự động khi khởi động: enter image description here

Nhấp OK sau đó sẽ chuyển sang màn hình này với các tài khoản người dùng "thực" khác có sẵn ở góc dưới cùng bên trái: enter image description here

Tôi bắt đầu nghĩ rằng nó không thực sự có thể làm những gì tôi đang cố gắng để làm, mặc dù tôi cảm thấy khó tin vì nó có vẻ giống như một cái gì đó rất nhiều người sẽ muốn.

Bất kỳ ý tưởng?


2
2017-11-21 23:41


gốc
Các câu trả lời:


Để đạt được những gì bạn muốn ban đầu, tất cả những gì bạn phải làm là xóa mật khẩu khỏi cả hai tài khoản người dùng (ví dụ: chỉ định một mật khẩu trống cho mỗi tài khoản). Bằng cách đó, nếu bạn có nhiều người dùng tương tác đăng ký trên máy tính, Windows sẽ khởi động tới màn hình chào mừng, cho bạn danh sách người dùng và cơ hội đăng nhập vào bất kỳ tài khoản nào chỉ bằng cách nhấp vào nút "Đăng nhập" mật khẩu để nhập).

Và không cần phải fiddle với netplwiz cho điều đó. Hộp "Người dùng phải nhập tên người dùng và mật khẩu để sử dụng máy tính này" sẽ vẫn được chọn.

Bất cứ điều gì bạn đang trải qua đều phải là hậu quả của một số thay đổi đặc biệt mà bạn đã thực hiện thông qua netplwiz. Tôi đề nghị bạn hoàn nguyên nó theo cách ban đầu và chỉ cần chỉ định một mật khẩu trống cho mỗi tài khoản.


3
2017-11-22 02:58