Câu hỏi Làm cách nào để tạm ngưng Linux Mint?


Tôi có Linux Mint 13 chạy trong VirtualBox. Làm thế nào để đình chỉ nó? Tôi không thể tìm thấy nút tạm dừng ở bất kỳ đâu trong các menu.


2
2017-08-10 13:52


gốc
Các câu trả lời:


Chỉ cần đóng cửa sổ VirtualBox. Bạn sẽ được nhắc lưu trạng thái VM, gửi tín hiệu tắt đến hệ điều hành, hoặc tắt nguồn.


2
2017-08-10 13:55

Trên thanh thực đơn cho cửa sổ Virtualbox, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn để lưu trạng thái của hệ thống của bạn trước khi đóng nó. Hoặc, trên VirtualBox bạn thường có thể chỉ cần đóng cửa sổ và VB sẽ cùng một nhà nước của riêng mình.


1
2017-08-10 13:57