Câu hỏi Ẩn iTerm ScrollBar


Làm thế nào tôi có thể ẩn thanh cuộn của giao diện điều khiển của tôi?


15
2018-04-15 14:48


gốc
Các câu trả lời:


Trong menu / hộp thoại prefs của iTerm:

iTerm > Preferences > Appearance > Window > "Hide scrollbar and resize control"

iTerm 2 Preference Pane


31
2018-05-26 05:05Đây là một câu hỏi và câu trả lời cũ, nhưng họ không thực hiện điều này trong iTerm2. - laebshade
Họ thực sự đã thực hiện nó. Tôi đã thêm một ảnh chụp màn hình để làm cho nó rõ ràng hơn. - zabbarob
Tôi phải đang sử dụng một phiên bản cũ ở nhà; Tôi thấy nó ở nơi làm việc nhưng không có ở đó. Tôi sẽ nâng cấp. Cảm ơn bạn đã chụp màn hình! - laebshade