Câu hỏi Cần xóa đường viền khỏi nhiều hình ảnh


Tôi có một vài trăm hình ảnh gia đình và tất cả đều được gửi cho chúng tôi với biên giới mà tôi muốn xóa. Rất may các đường viền đều có kích thước 20 pixel và tất cả đều là .jpg vì vậy điều này có thể làm mọi thứ dễ dàng hơn nhưng tôi đang tìm cách "xử lý hàng loạt" tất cả chúng một cách nhanh chóng nên tôi không cần phải mở photoshop cho từng ảnh làm điều đó riêng lẻ. Dòng lệnh được ưu tiên, vấn đề lớn duy nhất là chúng chủ yếu là các kích cỡ khác nhau.


2
2017-09-27 22:23


gốc


Câu hỏi này có hình ảnh bị hỏng. - 3498DB


Các câu trả lời:


Bạn có thể dùng ImageMagick cho điều này. Bạn sẽ cần phải sử dụng -shave công tắc điện.

thí dụ:

convert -shave 20x20 *.jpg

3
2017-09-27 22:25